Gemeubileerd privatief beheer

"Eigenaar zonder zorgen... Wij staan in voor het administratief, technisch en financieel beheer van uw onroerend vermogen"

Als specialist in de gemeubelde verhuring in Brussel en omstreken sinds 1986, beheren wij dagelijks uw vastgoedpatrimonium en bieden wij u een volledig beheer en een maximale rentabiliteit van uw woning aan.

Vóór de verhuur: advies over de huurwaarde, optimalisatie van uw eigendom, professionele fotos, advies over interieur en decoratie, opvolging en aanvraag van offertes voor werkzaamheden indien nodig, installatie van brandmelders, aanvraag voor het onderhoud van verwarmingsketel en schoorsteen, advies over hoe de woning en de huurder te verzekeren in uw beste belang ...

Bij ingang verhuring: zoeken van de kandidaat-huurder, kennismaking met de huurder + controle van zijn betrouwbaarheid en solvabiliteit, opstellen van het huurcontract, ondertekening van het huurcontract in uw naam, vestiging van de huurwaarborg vóór de overhandiging van de sleutels, plannen + bijstand bij de intredende plaatsbeschrijving, meteropname: elektriciteit, gas, calorimeters, warm en koud water, overname van de meters, controle van de verzekering van de huurder vóór de overhandiging van de sleutels en op elke verjaardag van het huurcontract, overmaken van de gegevens van de huurder aan de syndicus, bestellen van de naamplaten op naam van de huurder (bel en brievenbus), verzamelen van de wettelijke documenten (EPC: Energie Prestatie Certificaat, elektrisch attest, enz...), het overhandigen van de sleutels aan de huurders

Tijdens de verhuring: dagelijkse relatie met de huurder en strikte opvolging van hun aanvragen, opvolging van schadegevallen (relaties met de verzekeringsmaatschappij, de expert en verdediging van uw belangen,...), opvolging van technische problemen (ontstopping, verwarming, elektrische toestellen,...), dagelijkse opvolging van de betaling van de huurgelden en lasten en verzending van herinneringen, indien nodig verzending van een eerste interne ingebrekestelling en vervolgens via onze juridisch adviseur, verzending van de huurindexering aan de huurder, individuele afrekening van de lasten, opvolging van onderhoud en werkzaamheden, periodiek bezoek van uw woning om de staat van onderhoud te controleren.

Twee maanden voor de huuropzegging: herwaardering van de huurwaarde, herverhuring van de woning, begin van de bezoeken met potentiële huurders


Einde verhuring: Plannen van de uitgaande plaatsbeschrijving en evaluatie van de huurschade, opvolging van de verhuis van de huurder

Na einde verhuring: grondige schoonmaak van het appartement en het beddengoed; aanvulling van eventueel ontbrekende bestek en servies, gloeilampen of andere voorwerpen, individuele afrekening voor de uitgaande huurder volgens de documenten die bij de syndicus werden opgevraagd, maar ook voor privé leveranciers, zoals gas, water, elektriciteit, verzekering met afstand van verhaal, televisie en internet, vrijgave van de huurwaarborg volgens de afrekeningen en na akkoord van de partijen, opvolging van eventuele opfrissingswerken vóór een nieuwe verhuur.

Contact