ID_CONTENT 69
Hoe berekent u de echte kostprijs van uw kantoren?

08/11/2019 - Nieuws

Hoe berekent u de echte kostprijs van uw kantoren?

Naast de nominale huurprijs betaalt de huurder van een kantoorruimte gewoonlijk ook:

  • de lopende uitgaven voor water, gas en elektriciteit,
  • de lopende uitgaven voor onderhoud en herstellingen: verwarmingstoestellen, meters, sanitair, externe luiken, verf binnen en buiten, tuinen, enz.
  • de uitgaven voor de uitrusting van de mede-eigendom: kosten voor liften of onderhoudspersoneel van de gemeenschappelijke delen,
  • belastingen, taksen verbonden aan het gebruik van het kantoor:

- Onroerende voorheffing (OV). In Brussel bedraagt die gemiddeld zo’n 41% van het geïndexeerd kadastraal inkomen.
- De belasting op niet-residentiële oppervlakten, of eenvoudigweg “Brusselse gewestbelasting”. Deze bedraagt € 8,7 per m² per jaar boven de eerste 300 m² met een maximum van 14% van het geherwaardeerde KI (ordonnantie van 23 juli 1992).
- In Brussel heeft elke gemeente een eigen reglement inzake belasting op kantoorruimtes opgesteld. Deze bedraagt gemiddeld 14,55 euro per m2 per jaar.
- Vanaf een bepaald aantal parkeerplaatsen per gebouw zou het kunnen dat u belastingen moet betalen op deze overtollige parkeerplaatsen die schommelen tussen 250 en 450 euro/jaar per plaats, naargelang het gebied.

 

De huurprijzen van bedrijfslokalen worden uitgedrukt in €/m²/jaar, excl. belastingen en lasten. In deze formulering zijn de andere kosten niet opgenomen: waarborg, verzekeringen, registratie van het huurcontract ...

 

1.      Jaarlijkse indexering van de huurprijs

In uw contract staan de voorwaarden van deze indexering vermeld: gewoonlijk gebeurt die jaarlijks naar keuze op de verjaardag van de ondertekening van het contract of op een datum vermeld in het contract. De indexering van de huurprijs volgt de schommeling van de officiële index van de consumptieprijzen (nu de gezondheidsindex).

 

2.      Storting van de waarborg

De vooraf te storten waarborg stemt gewoonlijk overeen met 6 maanden huur uitgezonderd belastingen, maar beide partijen kunnen ook een ander bedrag overeenkomen.

Er zijn 2 formules mogelijk: op een geblokkeerde rekening of in de vorm van een garantie op eerste verzoek bij een bankinstelling (bankgarantie).

 

3.      Verzekeringen

Ofwel verzekert de huurder zijn aansprakelijkheid (brand), ofwel draagt hij bij aan de verzekering afgesloten door de verhuurder met afstand van verhaal door de verzekeraar tegen de huurder.

De huurder moet ook de inhoud van de kantoorruimte verzekeren.

 

4.      Registratie van het huurcontract

De registratie van het huurcontract beschermt de huurder tegen de nieuwe eigenaar. Een geregistreerd contract is tegen iedereen inroepbaar. Dit betekent dat indien het gebouw verkocht of geschonken wordt, de nieuwe eigenaar het geregistreerde huurcontract moet respecteren, net zoals de voormalige eigenaar. Een niet-geregistreerd huurcontract mag hij daarentegen gewoon opzeggen.

De kosten voor de registratie van een huurcontract niet bestemd voor bewoning zijn voor rekening van de huurder. De registratierechten bedragen 0,2% van de belastbare basis, dit wil zeggen de gecumuleerde bedragen van de huurgelden en de lasten aangerekend aan de huurder tijdens de looptijd van het huurcontract.

 

5.      Andere kosten om te overwegen

  • Verhuiskosten.
  • Internetabonnement.
  • Onderhoud van de apparaten (kopieerapparaten, printers, koffiemachines).
  • Inrichtingskosten: decoratie, herstelling (hierover kan onderhandeld worden met de verhuurder), technische voorziening of aansluiting en meubilair.

  

Zoals u ziet, de echte kostprijs ligt veel hoger dan de huurprijs. Daarom is het zo belangrijk om samen te werken met experts, zoals Trevi Corporate, die ondersteuning bieden aan bedrijven die op zoek zijn naar een kantoorruimte om te huren en hun voorstellen aanpassen aan uw behoefte en financiële situatie.