ID_CONTENT 69
TREVI SYNDICUS - Vergaderingen en verlenging mandaat Syndicus

30/03/2020 - Nieuws

Bij Koninklijk Besluit heeft de minister van justitie Koen GEENS een oplossing willen brengen aan de problemen verbonden aan de verplaatsing wegens coronavirus van vergaderingen alsook de problemen van verlenging van mandaten.

De veiligheidsregels in werking gedurende de Covid-19-crisis heeft een invloed op mede-eigenaars en meer bepaald de oudere mensen. De algemene vergaderingen kunnen niet plaatsvinden. Een schriftelijke algemene vergadering is ook niet mogelijk wegens afwezigheid van connectiemiddel voor iedereen en dat de Syndicussen technisch niet voorbereid zijn hiervoor. In het verleden heeft de wetgever systematisch voor een fysieke vergadering gekozen voor zijn sociale aspect en met het oog op de moeilijkheid iedereen in contact te brengen.

De algemene vergadering zal zich moeten houden binnen de vijf maanden volgend op het einde van de crisisperiode. Zo zullen de Syndicussen zich kunnen voorbereiden gedurende de zomermaanden indien de vergaderingen niet ervoor plaats konden hebben. Gedurende deze uitstel is de rechtszekerheid bevestigd : De mandaten van Syndicussen en leden van Raad van beheer zijn verlengd tot de volgende algemene vergadering. Ze voeren hun taak verder uit, in de grenzen van wat mogelijk is gezien de regels in werking.

Drag