ID_CONTENT 69

09/07/2012 - Nieuws

Trevi vastgoedindex op 2de trimester 2012 : 111.02

Het vervolg lezen...

“Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit.”

Met 111,02 staat de TREVI-index op 30/06/2012 terug op zijn niveau van 31/12/2011 en zo wordt de stijging van het 1e trimester uitgevlakt.

Deze lichte inzinking is wellicht te wijten aan de onstabiele politiekeconomische situatie die we de voorbije maanden hebben doorgemaakt.

Op Europees niveau pakken de wolken zich samen en werpen een donkere schaduw op de perspectieven van financiële stabiliteit en groei.

Documenten