Syndicusdiensten

TREVI reikt oplossingen aan om beter samen te leven in een mede-eigendom!

 • U deelt de eigendom van een pand met anderen? Dan bent u dus mede-eigenaar!
 • Als uw gebouw uit meer dan 20 appartementen bestaat, bent u verplicht om een beroep te doen op de diensten van een syndicus.
 • De syndicus is het enige en verplichte orgaan van uw mede-eigendom. Hij beheert het gebouw in uw naam en voor uw rekening. Hij voert de beslissingen van de algemene vergadering uit of laat die uitvoeren.
 • Werk dus samen met een deskundige; TREVI biedt u meer dan 50 jaar ervaring, een multidisciplinair team, een transparante communicatie via zijn website.
 • Geef zelf het profiel van uw mede-eigendom in en wij bezorgen u een offerte, aangepast aan uw behoeften.

De troeven van TREVI

 • TREVI beschouwt het als zijn taak om actief mee te werken aan de invoering van besparingsmaatregelen en de mede-eigendommen te laten meegenieten van de voorwaarden die voor alle mede-eigendommen werden onderhandeld met vooraanstaande leveranciers:
  • Stookolie: mede-eigendommen die beheerd worden door TREVI krijgen een korting van € 40/m³ tot € 45/m³
  • Brandverzekering: onze gespecialiseerde verzekeringsagent geeft een korting van minstens 2,5 % op alle bestaande contracten
  • Verzekering wettelijke aansprakelijkheid van de Raad van mede-eigendom: gratis voor elk contract dat wordt afgesloten via TREVI
  • Rente en bankkosten: ING en FORTIS garanderen dezelfde opbrengst voor zichtrekeningen als voor termijnrekeningen zonder bijkomende beheerkosten
  • Elektriciteit en gas: TREVI heeft een kaderovereenkomst afgesloten met ELECTRABEL om de mede-eigendommen "professionele" tarieven te kunnen aanbieden die bijna 20 % lager liggen dan de markttarieven.
 • De mede-eigendommen mogen uiteraard vrij kiezen en de keuze voor TREVI als syndicus houdt geen enkele verplichting in om de bovenvermelde voorwaarden te aanvaarden.
Contact